16.7.17 – Πανόραμα

Περιήγηση σε ιστορικά μνημεία και workshop φωτογράφισης από τον Ερυθροπόταμο, στο Κάστρο και την Άνω Πόλη.