10.7.17 – Βαλκανικό Καφενείο

Παρουσιάσεις, έκθεση, φωτογραφία και διαβουλεύσεις με θέματα πολιτισμού και τουρισμού.